Zakres działalności

Prace badawczo-rozwojowe:

Badania metalograficzne.

 • Badania nad materiałami i strukturami kostnymi, ukierunkowane na projektowanie implantów medycznych.
 • Badania właściwości trybologicznych metali i ich stopów.
 • Badania wytrzymałościowe.
 • Badania mechanizmów niszczenia w zależności od stanu naprężeń.

Prace technologiczne:

 • Opracowania technologiczne z zakresu plastycznej obróbki powierzchniowej (kulowanie).
 • Rozwijanie technologii powierzchniowej obróbki plastycznej
  i mechanicznej obróbki powierzchni.

Prace usługowe:

 • Badania wytrzymałościowe, badania tribologiczne oraz badania struktury i składu chemicznego metali oraz stopów.
 • Identyfikacja jakościowa substancji polimerowych (polimerowych tym cieczy – oleje, lakiery, farby) metodą FTIR.
 • Ekspertyzy materiałowe w zakresie określania przyczyn awarii, uszkodzeń części maszyn i konstrukcji.
 • Prowadzenie działalności normalizacyjnej i szkoleniowej
  w zakresie jakości badań laboratoryjnych.