Zakres działalności

Prace badawczo-rozwojowe:

 • Ocena zabiegów i procesów technologicznych dla metali
  i stopów pod kątem uzyskiwanych parametrów strukturalnych
  i mechanicznych (w tym dla materiałów przeznaczonych
  do produkcji implantów medycznych).
 • Projektowanie i optymalizacja struktury i właściwości materiałów na potrzeby wytwarzania implantów medycznych, w tym skafoldów, endoprotez i stentów naczyniowych.
 • Badania nad modyfikacją stanowisk do rehabilitacji
  po urazach ortopedycznych.
 • Badania właściwości tribologicznych metali i ich stopów.
 • Badania strukturalne metali i ich stopów.
 • Badania wytrzymałościowe metali i ich stopów oraz innych materiałów konstrukcyjnych (polimery, kompozyty).

Prace technologiczne:

 • Opracowania technologiczne z zakresu dynamicznej plastycznej obróbki powierzchniowej (kulowanie)
  dla powierzonych materiałów.

Prace usługowe:

 • Określanie znormalizowanych parametrów wytrzymałościowych materiałów.
 • Określanie parametrów eksploatacyjnych materiałów
  w próbach tribologicznych (wyznaczania współczynnika
  tarcia itp.).
 • Wykonywanie opisu i identyfikacji struktur materiałów metalowych.
 • Identyfikacja składu chemicznego metali oraz ich stopów.
 • Identyfikacja jakościowa substancji polimerowych
  (w tym cieczy – oleje, lakiery, farby) metodą FTIR.
 • Wykonywanie ekspertyz materiałowych w zakresie określania przyczyn awarii, uszkodzeń części maszyn i konstrukcji.
 • Prowadzenie działalności normalizacyjnej i szkoleniowej
  w zakresie jakości badań laboratoryjnych na potrzeby akredytacji.