• Zestaw maszyn wytrzymałościowych do badań statycznych
  i zmęczeniowych
 • Twardościomierze Brinella, Rockwella i Vickersa
 • Młoty udarowe Charpy’ego
 • Stanowisko do przeprowadzania testu zarysowania (REVETEST)
 • Stanowisko do badań tribologicznych (maszyny Falex, Amsler A 135, I-47-K-54)
 • System cyfrowej korelacji obrazu – DIC
 • Mikroskopy metalograficzne z możliwością prowadzenia komputerowej analizy obrazu
 • Spektrometr stacjonarny (Foundry-Master)
 • Stanowisko do prowadzenia procesów kulowania
  (shot-peening)
 • Stanowisko do pomiaru naprężeń własnych metodą Weissmana-Philipsa