Opracowywanie technologii procesów kulowania (Shot Peening) dla materiałów materiałów plastycznych, supertwardych, ceramicznych oraz pokrytych warstwami PVD, SVD itp.

 

Kulowanie jest dynamiczną powierzchniową obróbką plastyczną stosowaną do podwyższania parametrów wytrzymałości zmęczeniowej materiałów, kształtowania cienkościennych elementów oraz podwyższania trwałości części maszyn i konstrukcji narażonych na łączne działanie środowiska korozyjnego i obciążeń mechanicznych.

W procesie kulowania umocnienie następuje w wyniku dynamicznego działania strugi kulistego śrutu stalowego, staliwnego lub kulek szklanych na obrabianą powierzchnię, powodując powstawanie w warstwie wierzchniej naprężeń ściskających, zmianę struktury oraz zmiany w geometrii kulowanej powierzchni. Po zastosowaniu odpowiednio dobranej
do danego rodzaju materiału technologii kulowania można uzyskać wzrost trwałości lub wytrzymałości zmęczeniowej od 25% do 100%.

 

Inne korzyści wynikające z zastosowania procesu kulowania:zmniejszenie szkodliwego wpływu wad powierzchniowych (odwęglenia, mikropęknięcia):

  • złagodzenie wpływu karbów konstrukcyjnych i technologicznych,
  • umocnienie części maszyn i konstrukcji o rozwiniętych i krzywoliniowych powierzchniach (np. koła zębate, sprężyny, śrubowe i płaskie),
  • zwiększenie trwałości oraz przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie.

Zakres oferty:

  • opracowywanie technologii kulowania i warunków kontroli procesu dla danego materiału, części lub elementu,
  • wdrażanie technologie kulowania u klienta,
  • usługowe kulowanie części maszyn i elementów konstrukcyjnych,
  • oprzyrządowanie i metody kontroli procesu kulowania.
Print Friendly, PDF & Email