Zakład Inżynierii Mechanicznej
i Biomedycznej

Sekretariat
tel.: 22 56 02 659
e-mail: lp.ud1581958005e.pmi1581958005@wz.t1581958005airat1581958005erkes1581958005

Kontakt do poszczególnych pracowni:

x

Pracownia Badań Wytrzymałościowych
Kierownik inż. Grzegorz Mońka
tel.: 22 560 27 61
e-mail: lp.ud1581958005e.pmi1581958005@akno1581958005m1581958005

 

Pracownia Badań Strukturalnych
Kierownik dr inż. Anna Makuch
tel.: 22 560 29 46
e-mail: lp.ud1581958005e.pmi1581958005@hcuk1581958005am.an1581958005na1581958005

 

Pracownia Warstwy Wierzchniej
p.o. Kierownika dr inż. Anna Makuch
tel.: 22 560 29 46
e-mail: lp.ud1581958005e.pmi1581958005@hcuk1581958005am.an1581958005na1581958005

 

Formularz kontaktowy