• Badania statycznej wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie,
  • Badania udarności,
  • Badania twardości Rockwella, Brinella i Vickersa,
  • Badania wytrzymałości zmęczeniowej i stykowej wytrzymałości zmęczeniowej,
  • Określanie charakterystyk wytrzymałościowych materiałów, również po obróbkach umacniających, szczególnie po procesach z zakresu inżynierii powierzchni
  • Pomiary rozkładu naprężeń własnych metodą usuwania warstw w technologicznych warstwach wierzchnich metoda Waismana-Phillipsa
  • Specjalistyczne badania niskocyklowego zmęczenia dla małych, prototypowych elementów sprężystych,
  • Badania z zastosowaniem metody DSI (Depht Sensing Indentation): pomiary twardości Martensa HM, pomiary twardości indentacyjnej HIT, wyznaczanie modułu sprężystości EIT, określenie pełzania podczas wciskania wgłębnika CIT.
Print Friendly, PDF & Email