• Wykonywanie prób statycznej wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie.
  • Badania udarności.
  • Pomiary twardości metodami: Rockwella, Brinella i Vickersa.
  • Badania wytrzymałości zmęczeniowej i stykowej wytrzymałości zmęczeniowej.
  • Określanie charakterystyk wytrzymałościowych materiałów po zabiegach technologicznych, takich jak: obróbki cieplne,
    cieplno-chemiczne czy powierzchniowe.
  • Pomiary rozkładu naprężeń własnych metodą Waismana-Phillipsa.
  • Specjalistyczne badania zmęczeniowe niskocyklowe dla prototypowych, miniaturowych konstrukcji sprężystych.
  • Wytrzymałościowe badania porównawcze dla materiałów o budowie odwzorowującej struktury kostne człowieka.
  • Badania z zastosowaniem metody DSI (Depht Sensing Indentation): pomiary twardości Martensa (HM), pomiary twardości indentacyjnej (HIT), wyznaczanie modułu sprężystości (EIT), określenie pełzania podczas wciskania wgłębnika (CIT).
Print Friendly, PDF & Email