• Analiza wpływu parametrów obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej lub powierzchniowej obróbki plastycznej na strukturę
    i właściwości mechaniczne materiału w celu optymalizacji procesów technologicznych.
  • Badania efektów lub skutków technicznych i mechanicznych w materiałach po procesach obróbki powierzchniowej skierowanej
    na poprawę właściwości warstw wierzchnich (defekty, ciągłość warstwy, jednorodność).
  • Identyfikacja i opis struktury po procesach technologicznych (odtwarzanie historii technologicznej).
  • Ujawnianie i klasyfikacja wad strukturalnych metodami mikroskopii optycznej.
  • Badania mikrostruktury oraz morfologii i składu fazowego stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw dyfuzyjnych i powłok (galwanicznych i konwersyjnych).
  • Pomiary grubości warstw i powłok metodami metalograficznymi.
Print Friendly, PDF & Email