• Badanie wpływu parametrów obróbki cieplnej i powierzchniowej obróbki plastycznej na właściwości mechaniczne materiału w celu optymalizacji procesów technologicznych,
  • Badania skutków technicznych i mechanicznych obróbek powierzchniowych skierowanych na poprawę właściwości warstw wierzchnich, takich jak: obróbka strumieniowo-ścierna (śrutowanie), obróbka luźnymi kształtkami (wibrościenna), polerowanie tarczowe (z użyciem past),
  • Badania skutków technicznych obróbek powierzchniowych przed i po obróbkach cieplnych, galwanicznych i lakierniczych,
  • Badania mikrostruktury oraz morfologii i składu fazowego stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw dyfuzyjnych i powłok (galwanicznych i konwersyjnych),
  • Pomiary grubości warstw i powłok metodami metalograficznymi.
Print Friendly, PDF & Email