• Badania adhezji warstw i powłok  metodą scratch-test.
Print Friendly, PDF & Email