• Analiza składu chemicznego metali i stopów metali metodą spektrometrii iskrowej,
  • Analiza składu chemicznego tworzyw sztucznych, cieczy i substancji organicznych metodą IR (w podczerwieni).
Print Friendly, PDF & Email