Zakład Wytrzymałości Eksploatacyjnej

Zakład Wytrzymałości Eksploatacyjnej jest zakładem naukowo-badawczym, który prowadzi prace służące rozwiązywaniu problemów technologicznych i materiałowych. Zakład Wytrzymałości Eksploatacyjnej wspiera małe, średnie i duże przedsiębiorstwa poprzez współpracę w zakresie opracowań naukowych, ekspertyz i opinii technicznych oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań i ich wdrażania.

Doświadczona kadra IMP Warszawa ma w swoim dorobku dużą liczbę opracowań naukowych, w tym publikacji, monografii i patentów. Zdobyte doświadczenie i ciągłe poszerzanie własnej wiedzy technicznej stanowi o skuteczności działań na polu naukowym.

W ramach Zakładu działalność prowadzą:

  • Pracownia Badań Wytrzymałości Statycznej i Zmęczeniowej
  • Pracownia Badań Strukturalnych
  • Pracownia Warstwy Wierzchniej
  • Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji (certyfikat akredytacji PCA)

Laboratoria akredytowane

W Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie funkcjonują 3 Laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, które wdrożyły i stosują system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych uzyskało certyfikat akredytacji w 1995 r.

Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych dołączyło do grona podmiotów akredytowanych w 2003 r.

Akredytacja dla Laboratorium Badań Materiałowych, Części Maszyn i Konstrukcji  została udzielona w 2001 r.

Wysoka jakość laboratoriów badawczych IMP Warszawa została potwierdzona podczas oceny ponownej przez PCA, która odbyła się w lipcu 2017 r. w wyniku, której PCA udzieliło laboratoriom akredytacji do 21.09.2021 r.